Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Pruszkowa do udziału w spotkaniu w celu przedstawienia Programu współpracy Gminy Miasto Pruszków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz szkoleniu w zakresie obsługi generatora ofert realizacji zadań publicznych eNGO.
Podstawa prawna: § 33 Załącznika do Uchwały nr XXX.310.2020 Rady Miasta Pruszkowa z 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. Ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) na rok 2021.
Zebranie odbędzie się 19 października 2021 roku w sali nr 21 Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 o godz. 17:00 (wejście od podwórza).
Program spotkania:
16:45 – rejestracja uczestników
17:00 – omówienie założeń programu i dyskusja
18:00 – szkolenie i ćwiczenia praktyczne w aplikacji generatora ofert eNGO
19:30 – zakończenie spotkania
Zgłoszenia: telefoniczne pod nr 22 735 87 27 w godzinach pracy Urzędu Miasta Pruszkowa lub email: wis@miasto.pruszkow.pl z tytułem maila: Spotkanie konsultacyjne. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 października 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Urząd Miasta Pruszkowa wprowadza elektroniczny system obsługi ofert realizacji zadań publicznych. Będzie on obowiązywał dla konkursów ogłaszanych na rok 2022 i lata następne oraz dla ofert składanych w trybie pozakonkursowym od 1 stycznia 2022 roku.
Szkolenie dedykowane jest dla przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych – stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, fundacje, spółdzielnie socjalne, klubu sportowe, uczniowskie kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, które działają na terenie Pruszkowa i/lub planują w roku 2022 i latach następnych składać wnioski o dofinansowanie realizacji zadań pożytku publicznego ze środków Gminy Miasto Pruszków (w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Artykuł Spotkanie z organizacjami pozarządowymi pochodzi z serwisu Pruszków.Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *