Stary Pruszków na moich rysunkach – spotkanie z Jerzym Blancardem (18.03)

18 marca 2017 rokugodzina 15.00miejsce:  Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a, Pruszkóworganizator: Muzeum Dulag 121Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu Pruskoviana. Tym razem gościć będziemy Jerzego Kazimierza Blancarda – architekta i rysownika, który dawny Pruszków uwiecznił na swoich rysunkach i szkicach prezentowanych m.in. na łamach Przeglądu Pruszkowskiego.Jerzy Kazimierz Blancard od ponad 40 lat tworzy rysunki i szkice obrazujące pruszkowską architekturę, w tym zabytki, obiekty przemysłowe, kamienice i budynki użyteczności publicznej. Owoce pracy „pruszkowskiego rysownika-dokumentalisty” będziemy mogli zobaczyć podczas najbliższego spotkania z cyklu
Pruskoviana. Prezentowane będą m.in.: rysunki publikowane na łamach „Przeglądu Pruszkowskiego”, a także szkice pochodzące z albumu „Pruszków piórkiem i piórem”, wydanego przez Książnicę Pruszkowską z okazji 100-lecia miasta. Ich autor opowie o walorach architektonicznych pruszkowskich budowli –
zwłaszcza tych, które oddają ducha „Starego Pruszkowa”. Będą również ciekawostki dotyczące obiektów, które już nie istnieją, a które Jerzy Blancard odtworzył na rysunkach, rekonstruując ich wygląd na podstawie dokumentów i wspomnień mieszkańców Pruszkowa.Zapraszamy serdecznie na spotkanie.Jerzy
Kazimierz Blancard – architekt, wieloletni współpracownik biura projektów „Metroprojekt” i jeden z projektantów warszawskiego metra. Od 1935 roku związany z Pruszkowem, gdzie ukończył Liceum im. T. Zana. Autor rysunków, szkiców i ilustracji ukazujących architekturę dawnego i współczesnego
Pruszkowa. Współautor albumu „Pruszków piórkiem i piórem” wydanego przez Książnicę Pruszkowską z okazji 100-lecia miasta. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym Pruszkowa współpracując z Pruszkowskim Towarzystwem Kulturalno-Naukowym, Stowarzyszeniem Szarych Szeregów i Towarzystwem
Absolwentów „Zana”. Przez kilka kadencji radny Miasta Pruszkowa.Willa „Topolówka” w
Pruszkowie – rysunek Jerzego Kazimierza Blancarda, 1996 r.


Stary Pruszków na moich rysunkach – spotkanie z Jerzym Blancardem (18.03)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *