Szanowni Mieszkańcy Gąsina! (22.11)

22 listopada 2017 roku godzina: 18.00miejsce: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej, ul. Pływacka 16, PruszkówPrezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński serdecznie zaprasza Mieszkańców Gąsina oraz wszystkie zainteresowane osoby (przedsiębiorców, właścicieli działek) na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Szmaragdowa” oraz w związku z przystąpieniem do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – „Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska”.Przedmiotem spotkania będzie prezentacja i ponowne omówienie projektu planu miejscowego „Szmaragdowa”, w którym m.in. uwzględniono również stanowisko Powiatu Pruszkowskiego w zakresie funkcji powiatowej drogi ulicy Promyka jako drogi zbiorczej  oraz dyskusja nad przyszłymi rozwiązaniami w projekcie planu „Inżynierska” z uwzględnieniem potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu, interesu publicznego i interesów prywatnych.Zmierzając do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne  mieszkańców Gąsina Mieszkaniowego i Pruszkowa podjęto decyzję  o zachowaniu korytarza planowanej ulicy tzw. „Nowo Inżynierskiej” o szerokości 14,0 m w liniach rozgraniczających.Zaproszenie – pobierzMieszkańcy Dzielnicy Gąsin – odpowiedź na petycje – pobierzKrystyna SławińskaNaczelnik Wydziału Architektury, Urbanistykii Zagospodarowania PrzestrzennegoUrzędu Miasta Pruszkowa


Szanowni Mieszkańcy Gąsina! (22.11)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *