XLVIII sesja już 25 listopada

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zapraszam do udziału w obradach XLVIII sesji Rady Miasta Pruszkowa, która odbędzie się w dniu  25 listopada 2021 roku o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos mogą to uczynić w punkcie „Wnioski i oświadczenia radnych” dzwoniąc na numer telefonu: 692 474 020. Połączenia z numerów zastrzeżonych nie będą odbierane.

Porządek obrad sesji, projekty uchwał oraz inne materiały zamieszczono na platformie eSesja.pl – www.pruszkow.esesja.plXLVIII sesja już 25 listopada
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *