XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pruszkowie (02.03)

2 marca 2017 rokugodzina: 17.00miejsce: Sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Hubala 5, Pruszkóworganizator: Biuro Rady Miejskiej w PruszkowieProponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie:Otwarcie obrad sesji.Przyjęcie protokołów z sesji w dniu: 26.01.2017 r. i  7.02.2017 r.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2032.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2017 r.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016 – 2026”.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII. 247.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 września 2016 r.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy – dz. nr 79/2 obr.23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Pruszkowie oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy – dz. nr 11/4 obr.I7.Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie.Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 17 stycznia 2017 r. do 20 lutego 2017 r.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.Zamknięcie obrad sesji.Informacje:Biuro Rady Miejskiej w Pruszkowietel.:  22
735 87 22


XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pruszkowie (02.03)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *