XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Pruszkowie (01.06)

1 czerwca 2017 roku godzina: 17.00 miejsce: sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Hubala 5, Pruszków organizator: Biuro Rady Miejskiej w PruszkowieZapraszamy na  XXXIII Sesję Rady Miejskiej.Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie:Otwarcie obrad sesji.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu  10 maja 2017 r.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Pruszkowa za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa  za 2016 rok.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Pruszkowa.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2017 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2017 r.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Ołówkowa.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Mieszkaniowy –  Inżynierska.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Pruszkowa.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruszkowie.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 12 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.Zamknięcie obrad sesji.Informacje:Biuro Rady Miejskiej w Pruszkowietel.: 22
735 87 22


XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Pruszkowie (01.06)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *