XXXIX Sesja Rady Miasta Pruszkowa (26.10)

26 października 2017 roku godzina: 17.00miejsce: sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Hubala 5, PruszkówPorządek obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Pruszkowa w dniu 26 października 2017 rokuOtwarcie obrad sesji.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu  28 września 2017 r. Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2017 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2017 r.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXIV.358.2017 Rady Miejskiej  w Pruszkowie z dnia 29  czerwca 2017 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/335/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „Centrum” w Pruszkowie.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszaru wyznaczonego granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą Poznańską, granicą terenów ogrodów działkowych i osią korytarza rzeki Utraty.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres  od 19 września 2017 r. do 16 października 2017 r.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.Zamknięcie obrad sesji.Dokumenty, które będą rozpatrywane podczas sesji można będzie pobrać przed sesją pod adresem: www.pruszkow.esesja.plInformacje:Biuro Rady Miasta w Pruszkowietel.:  22 735 87 22


XXXIX Sesja Rady Miasta Pruszkowa (26.10)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *