Pierwszy raz oficjalnie. PGNiG Termika zapowiada: odejdziemy od węgla, włączymy kolej i ograniczymy liczbę ciężarówek

Wizualizacja planowanej spalarni PGNiG Termika na Siekierkach

Otrzymaliśmy oficjalne stanowisko PGNiG Termika w sprawie najbardziej drażliwych społecznie aspektów projektowanej spalarni w elektrociepłowni Siekierki. To pierwsza publiczna wypowiedź spółki w tej sprawie.

Jak już wcześniej pisaliśmy, w niedawnej rozmowie z naszą redakcją przedstawiciele spalarni odpadów na Siekierkach zadeklarowali złagodzenie swoich pierwotnych planów (https://sadyba24.pl/wiadomosci/item/2678-inwestor-spalarni-na-siekierkach-deklaruje-ograniczenie-uciazliwosci-dla-mieszkancow) . Te budziły bowiem silny sprzeciw społeczny. Organizacjom ekologicznym, okolicznym mieszkańcom i radnym nie podobały się m.in. duża liczba ciężarówek, które miały wozić odpady do zakładu, nadmierny hałas i brak kontroli nad deklarowanymi emisjami z inwestycji.  

Na oficjalne potwierdzenie tych deklaracji czekaliśmy niemal dwa tygodnie. Dziś z centrum prasowego PGNiG Termika otrzymaliśmy oficjalne odpowiedzi inwestora na nasze pytania.

Jaki będzie początkowy i docelowy miks energetyczny? Czy to prawda, że zamierzają Państwo zmniejszyć udział RDF w miksie energetycznym do 20% (i 90 tys. ton rocznie), zwiększyć udział biomasy do 80% i całkowicie wyeliminować węgiel?

Po konsultacjach z mieszkańcami okolic Elektrociepłowni Siekierki, nasza Spółka zdecydowała się na zmniejszenie ilości  RDF-u, który będzie  termicznie przekształcany  w jednostce wielopaliwowej do 90 tys. ton rocznie. Ilość ta będzie zgodna z  Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

Jednocześnie w związku z zaostrzeniem polityki klimatycznej Unii Europejskiej i podniesieniem celu redukcji emisji CO2 na 2030 rok do 55% postanowiliśmy przyspieszyć odejście od węgla i od samego początku funkcjonowania jednostki wielopaliwowej węgiel zastąpić biomasą. Miks paliwowy dla jednostki wielopaliwowej  to 80 % biomasy i 20 % RDF.

Zmiana miksu paliwowego wpłynie również na ograniczenie oddziaływania Elektrociepłowni Siekierki na środowisko, w tym bezpośrednie otoczenie. Zmiana miksu paliwa z pierwotnego na miks zawierający paliwo biomasa i RDF, spowoduje obniżenie emisji substancji zanieczyszczających odprowadzanych do atmosfery (Mg/rok).  Inwestycja będzie spełniała wszystkie wymagania dotyczące ochrony środowiska, w tym standardy Najlepszej Dostępnej Techniki  (BAT – best available technique). Przyczyni się również do obniżenia emisji CO2.

Jaką intensywność transportu samochodowego przewidują Państwo dla RDF? Jak się dowiedzieliśmy, intensywność ta ma się zmniejszyć dwukrotnie wobec pierwotnego planu, ale nie znamy punktu wyjścia.

Planujemy, że RDF będzie dostarczany przede wszystkim transportem kolejowym i dodatkowo transportem samochodowym, ale w znacznie mniejszym stopniu od pierwotnych założeń (kilkanaście pojazdów dziennie).

Trwają prace przygotowania infrastruktury kolejowej na terenie EC Siekierki do realizacji dostaw RDF transportem kolejowym przy wykorzystaniu systemu Innofreight w zamkniętych kontenerach. 

PGNiG TERMIKA otrzymała od jednego z potencjalnych dostawców paliwa alternatywnego (RDF) potwierdzenie, że w perspektywie uruchomienia jednostki wielopaliwowej będzie posiadać infrastrukturę umożliwiającą realizacje dostaw RDF-u transportem kolejowym

Dodatkowy transport samochodowy RDF będzie realizowany w zamkniętych naczepach w godzinach od 6:00 do 22:00, odizolowanych od otoczenia (ciągnik siodłowy z ruchomą podłogą o pojemności 90 m3). Zakładając 50% udział transportu kolejowego w pokryciu zapotrzebowania na RDF, przewidywany jest przyjazd ok. 12 samochodów na dobę od poniedziałku do piątku, co powinno ograniczyć jego uciążliwość. Transport w sobotę będzie bardzo ograniczony lub nie będzie realizowany.

Czy prowadzą Państwo analizę wykonalności dostaw RDF koleją zamiast ciężarówkami? Jeśli tak, kiedy przewidują Państwo jej zakończenie?

Wstępnie rozpoznaliśmy możliwości realizacji transportu kolejowego RDF na terenie Elektrociepłowni Siekierki. Aktualnie przystępujemy do opracowania projektu zabudowy niezbędnej infrastruktury dla realizacji dostaw RDF dla jednostki wielopaliwowej transportem kolejowym.

Podejmiemy rozmowy z innymi potencjalnymi dostawcami RDF na temat możliwości dostaw przy wykorzystaniu transportu kolejowego.

Czy powyższe zmiany będą miały swoje odzwierciedlenie w aktualizacji wniosku o warunki zabudowy lub we wniosku o pozwolenie na budowę?

Przygotowujemy Projekt budowlany z uwzględnieniem zmiany miksu paliwowego, zmiany ilości paliw oraz węzła RDF i biomasy wynikających z zastosowania kontenerów typu Innofreight dla realizacji dostaw transportem kolejowym.

W procesie uzyskania pozwolenia na budowę chcemy przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłownia Siekierki zawierającą wprowadzone zmiany do projektu.

Według naszej oceny wprowadzone zmiany zmniejszą oddziaływanie na środowisko w okresie budowy, a w szczególności w okresie eksploatacji jednostki wielopaliwowej. Wyeliminowanie węgla z miksu paliwa dla jednostki wielopaliwowej oraz zmniejszony do 90 tys. ton/rok udział paliwa RDF to nie tylko wyjście naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, ale również obniżenie emisyjności i odziaływania jednostki na środowisko w obszarze odziaływania do powietrza, ilości wytwarzanych odpadów oraz oddziaływania akustycznego. Pierwszy raz oficjalnie. PGNiG Termika zapowiada: odejdziemy od węgla, włączymy kolej i ograniczymy liczbę ciężarówek
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.