Czy wiesz, że w Wilanowie…?

NPPwWW Urzędzie Dzielnicy organizowana jest nieodpłatna pomoc prawna. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej uruchomiono w Warszawie w styczniu 2016 r. i działają one we wszystkich dzielnicach. Wilanowski punkt łączy miejsce nieodpłatnej pomoc prawnej udzielanej przez adwokata i radcę prawnego oraz realizowanej przez organizację pozarządową (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). Znajduje się on na parterze, w budynku A Urzędu Dzielnicy, przy ul. Klimczaka 2. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

  • osoby do 26 roku życia,
  • osoby, które są w ciąży,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.Czy wiesz, że w Wilanowie…?
Aktualności Wilanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *