Ograniczone funkcjonowanie wydziałów komunikacji w delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich miasta stołecznego Warszawa.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność zastosowania się do zaleceń władz publicznych zostało ograniczone funkcjonowanie wydziałów komunikacji w delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich miasta stołecznego Warszawa. W związku z powyższym osoby, które nie dokonają w terminie 30 dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszą w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu nie będą podlegać karze pieniężnej , o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym jeśli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.Ograniczone funkcjonowanie wydziałów komunikacji w delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich miasta stołecznego Warszawa.
Aktualności Wilanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.