Realizacja budżetu Warszawy w 2016 roku

realizacja budzetu War 2016Kontynuacja budowy II linii metra oraz budowa szkół i przedszkoli to najbardziej strategiczne inwestycje dla rozwoju stolicy w 2016 roku. Dzisiaj, 22 czerwca stołeczni radni głosują uchwały, dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu Prezydentowi m.st. Warszawy.
– Ubiegły rok obfitował w wiele wydarzeń, które były wyjątkowe dla rozwoju naszego miasta. Trudno nie rozpatrywać tego, co zadziało się w ostatnim roku nie biorąc pod uwagę ostatnich lat. W ciągu ostatnich dziesięciu lat byliśmy świadkami dynamicznych zmian tworzących zupełnie nowe społeczne i gospodarcze oblicze Warszawy. Stolica nadawała tempo tym zmianom, stała się symbolem sukcesu, liderem Europy Środkowej a zaangażowanie mieszkańców Warszawy w osiągnięcie tego sukcesu spowodowało, że stała się miastem dobrego życia, dostępnym, różnorodnym i atrakcyjnym – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.Realizacja budżetu Warszawy w 2016 roku
Aktualności Wilanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *