Spektakl pt.: "Telewizja Kłamie"

Cała prawda o telewizji… Zapraszamy na spektakl pt.: „Telewizja Kłamie”, w doborowej obsadzie: Tamara Arciuch, Bartek Kasprzykowski, Bartosz Opania, Adam Fidusiewicz. Tematem przewodnim jest rzeczywistość kreowana przez stacje telewizyjne. Autorem spektaklu, którego premiera miała miejsce w lutym tego roku jest Michał Paszczyk z kabaretu Paranienormalni. Spektakl odbędzie się 15 marca o godz. 19.00 w Centrum Sportu Wilanów. Zaproszenia do odebrania od 11 marca w godz. 8.00-18.00 w Urzędzie Dzielnicy Wilanów, pokój 213, II piętro.
ZAPRASZAMY!


Czytaj dalej

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

W przypadku gdy przed dniem 31 marca 2019 r. nie otrzymają Państwo zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości uzasadnione jest wniesienie do 31 marca opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w dotychczasowej wysokości. W przypadku otrzymania zaświadczenia w późniejszym terminie będzie możliwe przeksięgowanie wpłaconej kwoty na poczet opłaty przekształceniowej.

W przypadku zapłaty na rzecz miasta przez byłego użytkownika wieczystego opłaty za użytkowanie wieczyste w 2019 r., warunkiem jej przeksięgowania i zaliczenia na opłatę przekształceniową będzie uzyskanie przez byłego użytkownika wieczystego zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz złożenie przez niego dyspozycji przeksięgowania zapłaconej opłaty.

W przypadku zgłoszenia przez byłego użytkownika wieczystego zamiaru uiszczenia wpłaty jednorazowej warunkiem przeksięgowania wcześniej wpłaconej opłaty rocznej będzie złożenie przez byłego użytkownika wieczystego dyspozycji jej przeksięgowania.

W przypadku powstania nadpłaty po dokonaniu rozliczenia przypisanych należności i dokonanych wpłat, zwrot nadpłaty dokonywany będzie na wniosek osoby wpłacającej.


Czytaj dalej

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wilanowie

1 marca o godz. 19.30 zapraszamy do Domu Pracy Twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3, na koncert zespołu TulaMade.

Usłyszymy autorskie utwory zespołu stawiające trudne pytania i dające niełatwe odpowiedzi, opowiadające o poszukiwaniu drogi i prawdy, o zmaganiu się z codziennością i samym sobą. W liryczny charakter pokazu wpleciona zostanie subtelnie symbolika Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wystąpią:
– Mariusz Mario Matysek – kontrabas elektryczny
– Jurek Szcześniak – gitara elektryczna
– Dariusz Kwiatkowski – gitara akustyczna
– Rafał Olewnicki – instrumenty perkusyjne
– Agata Gregorczyk-Janik – wokal


Czytaj dalej

Posiedzenie Komisji – 28.02.2019 r.

Informujemy o posiedzeniu Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 17:30 w sali obrad Rady Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Projekt uchwały w sprawie propozycji projektu zmian organizacji ruchu na ul. Arbuzowej przedstawionej przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu.
3. Zamknięcie posiedzenia.


Czytaj dalej

Informacja dotycząca rekrutacji do Przedszkola nr 440, ul. Latoszki 24

  1. Wnioski o przyjęcie do Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24, należy składać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27.
  2. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24, umieszczone zostaną w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27.
  3. Pisemne potwierdzenie woli zapisów dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24 należy składać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
    w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27.
  4. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24, umieszczone zostaną w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27.

Czytaj dalej

Jak zmieni się statut dzielnicy Wilanów?

Ruszyły konsultacje dotyczące zmian w statutach dzielnic m.st. Warszawy, w tym w statucie dzielnicy Wilanów. Celem zmian jest ich dostosowanie do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych. Czekamy na opinie!


Czytaj dalej