Chcesz prawidłowo segregować śmieci do nowych pojemników? Ratusz podpowiada jak, gdzie i kiedy.

Chcesz prawidłowo segregować śmieci do nowych pojemników? Ratusz podpowiada jak, gdzie i kiedy.

Czy mięso i cytrusy to bioodpady? Czy myć szklane opakowania? Gdzie oddać choinkę po świętach? Ratusz opubikował długą listę szczegółowych odpowiedzi.

Od 1 stycznia wszedł w życie nowy system segregacji i odbioru odpadów w Warszawie. Jako pierwsi odczuwają zmianę właściele domów jednorodzinnych. Z tej okazji ratusz opublikował wczoraj listę 50 (!) pytań i odpowiedzi. Szczególnie polecamy 12 z nich, które cytujemy poniżej w całości. Jak przekonaliśmy się sami w trakcie czytania odpowiedzi, nazwy pojemników mogą być mylące. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli chcemy płacić obniżone opłaty związane z zadeklarowaną przez nas segregacją śmieci, musimy stosować się do zasad uchwalonych przez Radę Warszawy.

Nowy harmonogram odbioru odpadów z indywidualnych posesji dostępny jest od końa grudnia 2018 na stronie firmy obsługującej daną dzielnicę. W przypadku starej Sadyby – na stronie MPO. Wysokość opłat pozostaje bez zmian.

Jak mam segregować odpady zgodnie z wytycznymi selektywnej zbiórki odpadów, obowiązującej od 2019 roku? Co wyrzucać do poszczególnych worków?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, od 2019 r. segregujemy odpady na 5 pojemników:

a. do oznakowanego na niebiesko pojemnika lub worka wrzucamy papier, np.: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy,

b. do oznakowanego na żółto pojemnika lub worka wrzucamy metale i tworzywa sztuczne, np.: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności,

c. do oznakowanego na zielono pojemnika lub worka wrzucamy szkło, np.: puste, szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach,

d. do oznakowanego na brązowo pojemnika lub worka wrzucamy bioodpady, np.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych,

e. natomiast do oznakowanego czarnego pojemnika wyrzucamy odpady zmieszane, czyli tylko to czego udało się rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

Dodatkowo:

f. do oznakowanego na szaro pojemnika lub worka wrzucamy odpady zielone (odbiór od marca do listopada), np.: liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie

g. jako odpady wielkogabarytowe, np.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów. Pamiętaj: zapytaj swojego administratora, gdzie znajdziesz miejsce przeznaczone do składowania odpadów wielkogabarytowych.

 

Jakich odpadów nie mogę wrzucać do pojemników na segregację?

Do pojemników przeznaczonych na segregację odpadów komunalnych NIE WOLNO WRZUCAĆ:

a. papier: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek,

b. metale i tworzywa sztuczne: zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonego styropianu po żywności,

c. szkło: szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, żarówek świetlówek,

d. bioodpady: resztek mięsnych, kości oraz tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, ziemi i kamieni, odchodów zwierząt,

e. zmieszane: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów.

Dodatkowo:

f. do odpadów zielonych: kamieni, popiołu, ziemi,

g. jako odpady wielkogabarytowe: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.

Jakie są wymagania dotyczące segregowanych odpadów?

 
• Odpady należy wrzucać jedynie do odpowiednio oznakowanych pojemników.

• „Papier” należy zbierać w taki sposób, aby nie był zamoczony oraz zanieczyszczony – w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami. Zanieczyszczony papier nie może być ponownie przetworzony.

• Opakowania wyrzuca się bez zawartości oraz resztek produktów, a ich wielkość należy minimalizować: odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe należy – w miarę możliwości – zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka.

• Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do

PSZOK-u lub MPSZOK-u.

• Przeterminowane leki oraz termometry należy oddać do wybranych aptek bądź Punktu Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych – nie wolno wyrzucać ich do odpadów komunalnych.

• Odpady niebezpieczne trzeba oddać do PSZOK-ów bądź MPSZOK-ów – tych odpadów nie wolno wrzucać do pojemników na segregację ani wystawiać w altanach śmietnikowych.

• Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny można przekazać do PSZOK-u lub oddać w czasie zbiórek, które odbywają się na terenie całej Warszaw:

o Realizowane przez ElektroEko – partnera miasta – w soboty w godzinach 10:00 – 14:00; duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady może zostać odebrany także bezpłatnie z domu – szczegóły na stronie czysta.um.warszawa.pl oraz elektroeko.pl,

o Realizowany przez inne przedsiębiorstwa – lista firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajduje się na stronie tu.

 

11. Czy mięso i cytrusy mogą trafić do pojemnika na bioodpady?
 

Celem m.st. Warszawy jest nie tylko zagospodarowanie powstałych odpadów, ale również zapobieganie ich powstawania – w tym także niemarnowanie żywności. Dlatego odpady trafiające do pojemnika „bio” to powinny być resztki jedzeniowe kuchenne, których nie możemy już zjeść lub wykorzystać w inny sposób, jak np. ogryzki, skórki z owoców (w tym także reszki z cytrusów), skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie czy zwiędłe kwiaty.

Do bioodpadów segregowanych przez mieszkańców (odpady kuchenne) nie wolno wrzucać resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego, w tym: mięsa, kości, tłuszczów zwierzęcych, ale także olei jadalnych. Dodatkowo, do bioodpadów nie wrzucamy: ziemi, kamieni oraz odchodów zwierzęcych.

 

Czy przed wyrzuceniem szklanych opakowań należy je myć? Co z kapslami?
 

Nie ma konieczności mycia szklanych butelek, słoików oraz opakowań, które wrzucamy do frakcji „szkło”. Z butelek oraz opakowań szklanych nie trzeba usuwać naklejek papierowych. Wystarczy opróżnić opakowania z pozostałości produktów. Nie wolno natomiast wyrzucać opakowań z resztkami płynów czy jedzenia.

Dodatkowo, należy się pozbyć z nich zakrętek, kapsli – te powinny trafić do pojemnika na „metale i tworzywa sztuczne”.

 

Czy zrywać wieczka od jogurtów przed wrzuceniem do pojemnika „metale i tworzywa sztuczne”?
 

Jeżeli odpad, który jest przeznaczony do frakcji „metale i tworzywa sztuczne” składa się z kilku różnych surowców, np. plastikowy kubek od jogurtu ma aluminiowe wieczko, to należy oddzielić wieczko od kubeczka przed wrzuceniem do kosza na „metale i tworzywa sztuczne”.

 

Czy mokry papier nadaje się do niebieskich pojemników „papier”?

Ponowne przetworzenie papieru pozwala na uzyskanie makulatury, dzięki której można zaoszczędzić nie tylko wodę, ale również środowisko. Papier nadaje się do ponownego przetworzenia nawet do 7 razy – ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy do pojemnika na frakcję „papier” trafi czysty, suchy i niezabrudzony odpad. Dlatego też do pojemnika na „papier” nie wolno wyrzucać m.in.: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek czy materiałów higienicznych.

 

Gdzie mogę oddać żywą choinkę po Świętach Boże Narodzenia?
 

Miasto Stołeczne Warszawa oraz Segromet Sp. z o.o. wspólnie organizują zbiórkę choinek pod hasłem „Ciepło z natury”. Akcja zbiórki drzewek od warszawiaków, rozpocznie się w poniedziałek, 7 stycznia 2019 r. i potrwa do 29 marca 2019 r. Odbiory drzewek będą realizowane przez firmy odbierające odpady komunalne w dzielnicach.

Przed oddaniem choinki należy ją koniecznie oczyścić z dekoracji, stojaka lub doniczki przed umieszczeniem jej w odpowiednim kontenerze na gabaryty lub w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej.

Zbiórka drzewek świątecznych w ramach akcji ma na celu wycofanie z głównego strumienia odpadów komunalnych cennej pod względem energetycznym biomasy. Dzięki recyklingowi choinek zmniejszy się produkcja CO2 na terenie miasta Warszawy. Zebrane podczas akcji drzewka wrócą do warszawiaków w postaci czystej, ekologicznej energii.

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

 

Czy w związku z wejściem w życie nowych zasad dot. segregacji odpadów Miasto zaopatrzy mieszkańców (zabudowa wielolokalowa, nieruchomości niezamieszkałe, domy jednorodzinne) w nowe pojemniki na śmieci?
 

Pojemniki oraz worki na odpady komunalne będą dostarczane przez firmę, która będzie odbierać odpady komunalne. Pojemniki na nowe frakcje będą podstawiane sukcesywnie w poszczególnych dzielnicach.

W razie potrzeby dostawienia konkretnej ilości nowych pojemników, należy zgłaszać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (stronę internetową, aplikację mobilną lub telefon), zgodnie z §6 uchwały Nr LXI/1632/2018 Rady m.st Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów.

 

Dlaczego kolory pojemników są nieprawidłowe? Zgodnie z nowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych miały być w kolorach: niebiskim, żółtym, zielonym itd. W mojej altanie dalej są w kolorze czarnym lub czerwonym.
 

Pojemniki, które były wykorzystywane do tej pory przez firmy odbierające odpady komunalne będą dalej używane w altanach śmietnikowych – oczywiście, jeśli ich stan na to pozwala. Informacja o tym, do jakiej frakcji należy wrzucać odpady zależna jest od opisu na pojemniku (np. naklejki znajdującej się na nim).

Może się zdarzyć, że kolor pojemnika nie jest taki sam, jak kolor naklejki znajdującej się na nim – wtedy zawsze należy kierować się wytycznymi zależnymi od naklejek. Np. pojemnik czerwony wykorzystywany w poprzednim systemie segregacji został oznakowany obecnie jako frakcja „metale i tworzywa sztuczne” – to według tych wytycznych należy wrzucać do niego odpowiednie rodzaje odpadów.

 

Czy wszystkie pojemniki zostaną wymienione na nowe?
 

Część pojemników, z których obecnie korzystają firmy odbierające odpady komunalne dalej będzie wykorzystywana – oczywiście, jeśli ich stan na to pozwala.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, firma ma obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące).

 

Mieszkam w domu jednorodzinnym i chcę zbierać odpady w pojemnikach. Co mam zrobić i jak długo będę czekał?
 

Jeżeli mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy do tej pory segregowali odpady komunalne do worków, chcą zdecydować się na segregację do pojemników, to należy zgłosić takie zapotrzebowanie do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (stronę internetową, aplikację mobilną lub telefon). Informacja o terminie dostawienia pojemników zostanie przekazana po weryfikacji zgłoszenia. W takim wypadku dla danego domu jednorodzinnego będzie obowiązywał już system segregacji od padów do pojemników – nie ma możliwości podziału częściowego na pojemniki oraz worki.

Wszystkie 50 pytań i odpowiedzi można przeczytać na stronie ratusza: https://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/faq/-/baza-widok/faq/7002Chcesz prawidłowo segregować śmieci do nowych pojemników? Ratusz podpowiada jak, gdzie i kiedy.
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *