Targowisko przy Hamannie czy na miejscu Hamanna?

Targowisko przy Hamannie czy na miejscu Hamanna?

Zarząd Dzielnicy Mokotów walczy o lokalizację targowiska przy Gołkowskiej. W opinii do projektu planu miejscowego dla Czerniakowa Południowego domaga się wpisania bazarku w miejsce obecnego parkingu społecznego. Ratusz woli na to przeznaczyć dużą działkę z marketem Hamann.

Mokotowscy radni mają w czwartek zaopiniować projekt planu miejscowego dla Czerniakowa Południowego, czyli dla terenów osiedla Bernardyńska oraz dziewiczych pól od Jeziorka Czerniakowskiego do Trasy Siekierkowskiej. Zabudowa tych terenów wydaje się przesądzona. Na ostatniej prostej przed uchwaleniem planu mokotowski ratusz stara się o korzystne zapisy w kilku sprawach. Największe kontrowersje wzbudza lokalizacja targowiska przy Gołkowskiej.

W najnowszym projekcie planu miejscowego targowisko przewidziane jest na dużej działce (o symbolu B6.11UHA), którą obecnie zajmuje sklep Hamann przy Gołkowskiej. Podstawowym przeznaczeniem dla tego terenu mają być usługi nieuciążliwe z zakresu handlu detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2 (czyli nie hipermarket), biur, administracji, obsługi finansowej, gastronomii, usług bytowych i rzemiosła. Nowa zabudowa na tej działce może mieć nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 piętra. Takie przeznaczenie terenu pasuje zarówno stołecznemu ratuszowi jak i mokotowskiemu ratuszowi.

Kością niezgody między zarządami przy pl. Bankowym i ul. Rakowieckiej jest druga, sąsiednia działka (o symbolu B6.8UHA). W miejscu obecnego parkingu społecznego również mają powstać obiekty usługowe. Zakres dopuszczonych usług jest bardzo podobny. Jedyna różnica to ta, że w planie miejscowym nie ma słowa „targowisko”. Jeśli ten zapis zostałby uchwalony, targowisko nie mogłoby tu powstać. Tymczasem to lokalizacja, którą mokotowski burmistrz preferuje.

Próbując przekonać ratusz na pl. Bankowym i Radę Warszawy do uwzględnienia bazarku na działce z parkingiem, Rafał Miastowski powołuje się na wizje miasta wyrażane publicznie przez wiceprezydenta Warszawy, Michała Olszewskiego.

W opinii do projektu planu mokotowski burmistrz pisze: „Z ostatnich wypowiedzi Pana Prezydenta Olszewskiego jasno wynika, że cyt. „ Warszawa od lat rozwija ideę centrów lokalnych (…) Bazary i targowiska wpisują się w funkcje centrów lokalnych, dlatego każde targowisko jest potencjałem” i „ Pracujemy nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy (…). W nowym studium targowiska będą pełnić rolę ważnych, wręcz kluczowych przestrzeni społecznych i gospodarczych”. Jedną z możliwości uwzględnienia uwagi Zarządu Dzielnicy i Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Mokotów jest zmiana treści § 45 ustęp 8 pkt 1 (przeznaczenie podstawowe) polegająca na dodaniu po słowie „rzemiosło” – przecinka i słowa „targowisko”.

Kogo pomysł zwycięży? Jutro opinię zarządu dzielnicy mają głosować radni z komisji ładu przestrzennego w dzielnicy Mokotów. Następnie projekt trafi pod obrady komisji Rady Warszawy i ostatecznie pod obrady całego gremium stołecznych radnych. Najbliższy możliwy termin na przyjęcie planu miejscowego dla Czerniakowa Południowego to 13 czerwca.Targowisko przy Hamannie czy na miejscu Hamanna?
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *