Złożyłeś wniosek o przekształcenie? Znów musisz pójść do urzędu

Złożyłeś wniosek o przekształcenie? Znów musisz pójść do urzędu

Po kilku tygodniach przyjmowania wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów we własność, stołeczni urzędnicy ustalili wreszcie zasady ich rozpatrywania. W efekcie, część wniosków mieszkańcy będą musieli złożyć ponownie.

Trwa zamieszanie związane z ustawowym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność. Od 1 stycznia tego roku urzędy dzielnic zostały dosłownie zasypane wnioskami swoich mieszkańców w tej sprawie. Jak ogłosił na ostatniej sesji Rady Warszawy wiceprezydent miasta, Robert Soszyński, przez pierwszych siedem tygodni obowiązywania nowej ustawy, tj. od 1 stycznia do 21 lutego, do dzielnicowych wydziałów obsługi mieszkańca wpłynęło łącznie 11 tysięcy wniosków na około 340 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów gminnych (w tej liczbie mieszczą się zarówno użytkownicy z domów jednorodzinnych jak i z mieszkań w blokach).

Zamiast spokojnie czekać na to, aż do końca roku urząd dzielnicy prześle pocztą zaświadczenie o przekształceniu, mieszkańcy Warszawy z własnej inicjatywy złożyli wnioski o wydanie takiego zaświadczenia, wpłacając przy tym wymagane 50 złotych. Liczą na to, że zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie, dzielnice odpowiedzą na te wnioski w ciągu czterech, a nie dwunastu miesięcy, wystawiając zaświadczenie o przekształceniu. Aby przyspieszyć procedurę, w złożonych już wnioskach mieszkańcy deklarowali, że zamierzają skorzystać z miejskiej bonifikaty za jednorazową wpłatę i że rezygnują z procedowania starych wniosków w trybie poprzedniej ustawy.

Złożone już wnioski nie wystarczą

Kilka dni temu okazało się, że wnioski zawierające powyższe dodatkowe informacje nie wystarczą, by szybciej otrzymać zaświadczenie i bonifikatę. Na specjalnej sesji Rady Warszawy, która odbyła się z inicjatywy PiS w ostatni czwartek, 21 lutego, wiceprezydent Warszawy, Robert Soszyński poinformował, że wszystkich użytkowników wieczystych będzie obowiązywać ta sama, nowa procedura. Najpierw dzielnica wyda mieszkańcowi zaświadczenie o przekształceniu, a dopiero potem mieszkaniec będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty. Tym samym Soszyński wykluczył zaliczenie obu kroków za jednym razem.

– Jeżeli ktoś złożył wniosek uprzednio, to i tak otrzyma zawiadomienie i będzie proszony o złożenie właściwego wniosku na właściwych drukach – powiedział wiceprezydent na sesji Rady Warszawy. – Jeżeli ktoś będzie stał na stanowisku, że nic nie musi zrobić, bo już raz napisał do nas pismo, będziemy się do tego odnosić – dodał. – Mam nadzieję, że takich sytuacji po prostu nie będzie – stwierdził.

Mimo stanowczej postawy, Soszyński wydaje się dopuszczać postępowanie inne niż przewidziane w procedurze miasta. Na pytanie, jak miasto będzie traktować wnioski, które zostały złożone bez uprzedniego uzyskania zaświadczenia, odparł: – Będziemy traktować je indywidualnie. I dalej: – Nie ma powodu utrudniać naszym obywatelom przeprocedowania całej tej sprawy.

Nowe formularze

Razem z nową procedurą miasto wprowadziło nowe druki formularzy. Mają one obowiązywać we wszystkich sprawach związanych z przekształceniem, niezależnie od tego, w której dzielnicy Warszawy mieszka użytkownik wieczysty. Formularze można znaleźć na dole miejskiej strony warszawa19115.pl (https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-m-st-warszawy).

Garaże też

Ostatnia sesja Rady Warszawy z 21 lutego przyniosła również pozytywne rozstrzygnięcie dla mieszkańców, którzy chcą przekształcić we własność garaże i miejsca postojowe znajdujące się na terenie tej samej nieruchomości co lokal mieszkalny. Niedawna nowelizacja ustawy zezwoliła na przekształcenie garaży i miejsc postojowych na takich samych zasadach co lokale mieszkalne. Tyle że nowelizacja dotyczyła nieruchomości leżących na gruntach Skarbu Państwa. Rada Warszawy w swojej uchwale potwierdziła, że podobną zasadę przyjmie na swoich gruntach gminnych. Zastosuje też tą samą co przy nieruchomościach mieszkaniowych stawkę bonifikaty za jednorazową wpłatę w wysokości 98 procent. Dopytywany przez jednego z radnych PiS, wiceprezydent Soszyński potwierdził również, że przekształceniu na tych samych zasadach co lokale mieszkalne, garaże i miejsca postojowe podlegają komórki lokatorskie w blokach.

Ile to jeszcze potrwa?

Mimo upływu siedmiu tygodni od momentu wejścia w życie ustawy o przekształceniu, proces wydawania zaświadczeń idzie bardzo powoli. Jak przekazał stołecznym radnym wiceprezydent Warszawy, Robert Soszyński, w tym czasie na 11 tysięcy złożonych wniosków dotyczących gruntów skarbu miasta, dzielnicowe urzędy wydały łącznie 363 zaświadczenia. Soszyński tłumaczy słabe tempo brakiem zasobów ludzkich, pojawiającymi się wątpliwościami co do tego, jak interpretować niektóre zapisy ustawy, czy też wciąż zmieniającym się prawem (przykładem niedawna nowelizacja o garażach).

Przedstawiciel stołecznego ratusza uchylił się od podania tempa, w jakim wydawane będą zaświadczenia. Zapowiedział natomiast, że celem ratusza jest wystawienie wszystkich zaświadczeń w ciągu 12 miesięcy począwszy od 1 kwietnia 2019, kiedy to dotychczasowe sprawy o przekształcenie przestaną być procedowane w trybie dawnej ustawy przekształceniowej i zaczną być automatycznie procedowane w trybie nowej ustawy, obowiązującej od 1 stycznia 2019.Złożyłeś wniosek o przekształcenie? Znów musisz pójść do urzędu
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *