Warszawa, 07.06.2016. Protest pielêgniarek i po³o¿nych odby³ siê, 7 bm. przed gmachem Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. Pikieta dotyczy³a problemów zwi¹zanych z zarobkami i warunkami pracy pielêgniarek i po³o¿nych. Manifestuj¹cy wyrazili te¿ poparcie dla strajkuj¹cych pielêgniarek z CZD. (cat)
PAP/Tomasz Gzell ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Przed resortem zdrowia pikieta poparcia dla strajkuj¹cych pielêgniarek***

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *