MPE tylko dla ELEKTOROODPADÓW

Na terenie Gminy Piaseczno są dostępne specjalistyczne pojemniki do zbierania małych elektroodpadów. Do tych pojemników wrzucamy wyłącznie takie odpady jak: zużyte baterie, żarówki, opakowania po tonerach atramentowych, telefony komórkowe, dyskietki, płyty CD/DVD, kasety VHS, są to tzw.  Miejskie Punkty Elektroodpadów w skrócie MPE. Prosimy o nie wrzucanie do tych pojemników innych odpadów. Miejski Punkt Elektroodpadów wyposażony jest w 7 tub. Każda z tub posiada swój otwór wrzutowy oznaczony symbolem na jakie elektroodpady jest przeznaczona. Miejski Punkt Elektroodpadów zbudowany jest w taki sposób, aby wrzucane odpady nie zagrażały środowisku: konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wody do wnętrza a otwory wrzutowe są specjalnie przystosowane do

MPE tylko dla ELEKTOROODPADÓW
Aktualności Konstancin Jeziorna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.