Przeszkadzają Ci ekipy filmowe w środku osiedla? Jest na to sposób

Przeszkadzają Ci ekipy filmowe w środku osiedla? Jest na to sposób

Dwa tygodnie temu opublikowaliśmy apel jednej z mieszkanek starej Sadyby. Podając przykłady z życia, domagała się, by ekipy filmowe przestały tarasować wąskie ulice na jej osiedlu. Straż Miejska właśnie odpowiedziała, za jakie zachowanie ekip może nałożyć mandat.

– Ekipy filmowe nie dają nam wytchnienia, działają bez pozwoleń, bez zachowania dobrosąsiedzkich stosunków, łamiąc przepisy drogowe i zawłaszczając przestrzeń publiczną – skarżyła się naszemu portalowi Monika Krzemińska z zarządu osiedla Sadyba Park przy Pl. Rembowskiego 9a.

Nasza czytelniczka domagała się ustalenia, jakie przepisy rządzą działalnością ekipy filmowych i jakie są uprawnienia w tej sprawie straży miejskiej.

Mandat? Wiadomo już za co

W ślad za naszym artykułem, zapytanie w tej sprawie złożyła do burmistrza Mokotowa radna dzielnicy Mokotów, Hanna Kosowska. W odpowiedzi, wiceburmistrz Jan Ozimek przekazał właśnie stanowisko straży miejskiej. Jak wynika z oświadczenia, strażnicy mogą w takich sytuacjach nakładać mandaty za: zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej oraz niszczenie zieleni.

Aby strażnicy mogli nałożyć mandat za powyższe przewinienia, musi być spełniony jeden warunek. Muszą zaistnieć okoliczności „zarówno o charakterze materialnoprawnym (np. w przypadku wykroczenia, spowodowanie skutku w postaci rzeczywistego zakłócenia spokoju przynajmniej jednej, konkretnej osoby), jak i procesowym.”

Ekipa musi mieć zezwolenie i projekt organizacji ruchu

Strażnicy podają również, że ekipa filmowa musi wcześniej wystąpić o specjalne pozwolenie na zajęcie pasa drogowego do dzielnicy. Zezwoleniu musi towarzyszyć zatwierdzony przez Biuro Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy projekt czasowej organizacji ruchu.

Zgodnie z zezwoleniem ekipa musi zabezpieczyć i oznakować teren zajęcia podany w projekcie organizacji ruchu, w tym 5 dni przed zajęciem pasa drogowego musi umieścić znaki drogowe B-36 (zakaz zatrzymywania się). – Zezwolenie udzielane jest na wskazany okres – podają strażnicy.

Całą odpowiedź na interpelację radnej Hanny Kosowskiej zamieszczamy poniżej. (Śródtytuły redakcji)

 

Odpowiedź Straży Miejskiej

Co mogą strażnicy

Straż miejska zobowiązana jest do czuwania nad porządkiem i kontroli ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Strażnikom miejskim wolno m.in.: wydawać polecenia osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu. Ponadto uprawnieni są do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz do dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych. Mogą prowadzić postępowanie mandatowe w zakresie węższym niż Policja.

Za co można nałożyć mandat

Spośród czynów przywołanych w w/w interpelacji, kompetencja Straży Miejskiej m.st. Warszawy w zakresie nakładania na sprawców kary grzywny w drodze mandatu karnego obejmuje: zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej oraz niszczenie zieleni.

Nałożenie kary grzywny na sprawców wykroczeń w drodze mandatu karnego jest uwarunkowane zaistnieniem okoliczności zarówno o charakterze materialnoprawnym (np. w przypadku wykroczenia, spowodowanie skutku w postaci rzeczywistego zakłócenia spokoju przynajmniej jednej, konkretnej osoby), jak i procesowym.

Mandaty za nieprawidłowe wykorzystanie dróg?

Pozostałe pytania sformułowane w w/w interpelacji odnoszą się w ograniczonym zakresie do Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ponieważ wykorzystywanie dróg publicznych niezgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem, a więc np. na działalność artystyczną, zależne jest wyłącznie od decyzji podmiotu administrującego daną drogą. W przypadku m.st. Warszawy – jako jednostki samorządu terytorialnego o szczególnym statusie określonym odrębną ustawą – uprawnienia w zakresie zarządu drogami gminnymi przysługują właściwym dzielnicom. Z tego powodu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawane są przez burmistrza tej dzielnicy, w której znajduje się droga planowana do wykorzystania jako plener filmowy.

Dzielnica wydaje zezwolenia, mieszkańców nie musi informować

Jednocześnie informuję, że Wydział lnfrastruktury tut. urzędu jako zarządca drogi udziela zezwolenia na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z2O2O r., poz.47o, z poźn. zm.) w formie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych między innymi w celu realizacji zdjęć przez ekipy filmowe. W/w zezwolenie udzielane jest w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę stosownego wniosku w oparciu o zatwierdzony przez Biuro Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy – projekt czasowej organizacji ruchu. Zgodnie z warunkami udzielonego zezwolenia strona jest zobowiązana do zabezpieczenia i oznakowania terenu zajęcia, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, W tym 5 dni przed zajęciem pasa drogowego umieszczane są znaki drogowe B-36 (zakaz zatrzymywania się). Zezwolenie udzielane jest na wskazany okres.

Z uwagi na fakt, że zezwolenie udzielane jest w formie decyzji administracyjnej – mieszkańcy nie są stronami przedmiotowego postępowania administracyjnego – i w konsekwencji organ ją wydający nie jest zobowiązany przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2o2or.,poz’256,zpoźn.zm.) do ich informowania.Przeszkadzają Ci ekipy filmowe w środku osiedla? Jest na to sposób
Aktualności Sadyba

Firmy z Warszawy

  • Niepubliczne przedszkole w Warszawie (Włochy, Ursus) jest prywatną placówką oświatowo-wychowawczą wpisaną do rejestru w Biurze Edukacji miasta st. Warszawy, realizującą nową Podstawę Programową określoną przez MEN. Przedszkole znajduje się w pobliżu dzielnic Włochy i Ursus. Prywatne przedszkole w Warszawie PICCOLO to miejsce stworzone dla małego dziecka, w którym czuje się ono bezpiecznie, z radością poznaje świat i zawiera pierwsze przyjaźnie. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7:00-18:00. Przedszkole Piccolo znajduje się w Warszawie dzielnice Włochy, Ursus https://www.piccolo.waw.pl/ Przedszkole zapewnia: Profesjonalną kadrę pedagogiczną pełną troski i oddania, która w szczególności dba o to aby dzieci czuły się w naszym przedszkolu bezpiecznie i radośnie. Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności. Jest innowacyjna i twórcza. Rodzice są sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Codziennie 4 posiłki : smaczne, urozmaicone i świeże. Bogatą ofertę zajęć Realizację nowatorskich metod wychowawczo-dydaktycznych Opiekę specjalistów (logopeda, psycholog) Codzienne wyjście na świeże powietrze – hartowanie młodych organizmów Organizowanie imprez okolicznościowych (Dzień pieczonego ziemniaka, pasowanie na przedszkolaka, urodziny, itp.) Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 lat do 6 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.. Przedszkole dla dzieci z autyzmem https://www.piccolo.waw.pl/przedszkole-dla-dzieci-niepelnosprawnych

  • Nasza firma DDD oferuje pełny zakres usług związanych z zabezpieczeniem obiektów przed szkodnikami, dezynfekcją i deratyzacją. Chronimy obiekty przed gryzoniami, owadami latającymi i biegającymi oraz szkodnikami magazynowymi. Wykonujemy zabezpieczenia przed gniazdowaniem i bytowaniem ptaków oraz zabiegi dezynfekcji. Wpływ drobnoustrojów, insektów oraz gryzoni żyjących w naszym otoczeniu może być szkodliwy dla zdrowia i być przyczyną wielu chorób i schorzeń. Szkodniki oddziałują negatywnie na organizm człowieka powodując wiele zaburzeń. Często drobnoustroje mogą być przyczyną zatruć, dolegliwości oraz niebezpiecznych alergii, a w wielu sytuacjach mogą stać się zarzewiem epidemii. W związku z tym obecność insektów i gryzoni może spowodować ciężkie schorzenia. Szczury i myszy przenoszą liczne bakterie i inne szkodliwe dla człowieka drobnoustroje. Dlatego tak ważne jest profesjonalne zwalczanie szkodników mogących zagrozić zdrowiu ludzi. Nasi specjaliści zajmują się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją. DDD Usługi kierujemy głównie do dużych klientów biznesowych. Dezynfekcja dezynsekcja deratyzacja dotyczy w różnym stopniu dużych przedsiębiorstw produkujących i przetwarzających żywność. Z usług DDD korzystają magazyny produktów spożywczych, zakłady przemysłowe, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, którzy prowadzą małe restauracje, bary, stołówki. W naszej ofercie znajdują się m.in: Ozonowanie pomieszczeń https://dalmyt.com.pl/ozonowanie-pomieszczen/ Fumigacja gazowanie https://dalmyt.com.pl/fumigacja-gazowanie/ Dezynsekcja https://dalmyt.com.pl/dezynsekcja/ Dezodoryzacja https://dalmyt.com.pl/dezodoryzacja/ Deratyzacja https://dalmyt.com.pl/deratyzacja/ Zamów usługi DDD tutaj https://dalmyt.com.pl/uslugi-ddd/

  • Historia naszej firmy sięga roku 1992. Pojawiliśmy się wówczas na rynku jako pierwsza profesjonalna firma cateringowa w Polsce. Pomimo dynamicznie zmieniających się standardów oraz prężnie działającej konkurencji, pozostaliśmy jednym z kluczowych liderów branży cateringowej. Od początku działania firmy, naszym celem jest przygotowywanie doskonałych potraw oraz tworzenie niezapomnianych przyjęć. Pomagają nam w tym wykwalifikowani kucharze, profesjonalni kelnerzy oraz kompetentni pracownicy biura. Czuwając nad najwyższą jakością potraw, współpracujemy tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami. Gwarantowana świeżość, pewne pochodzenie produktów oraz kunszt przygotowania pozwalają osiągnąć nam wyśmienity smak oraz nowatorski wygląd serwowanych potraw. To wszystko sprawia, że tworzymy prawdopodobnie najlepszy catering w Warszawie. Catering Warszawa https://party.com.pl/Agencja Cateringowa Party Sp.z o.o. ul.Rakowiecka 3602-532 Warszawa Catering prywatny https://party.com.pl/catering-prywatny/ Catering biznesowy https://party.com.pl/catering-biznesowy/ Catering codzienny https://party.com.pl/catering-codzienny-do-domu-warszawa/ Catering grill https://party.com.pl/catering-grill-warszawa/ Catering na chrzciny https://party.com.pl/catering-na-chrzciny-komunie-warszawa/ Catering eventowy https://party.com.pl/catering-na-imprezy-eventy-konferencje-warszawa/ Catering weselny https://party.com.pl/catering-na-wesele-warszawa/

  • Firma SUDA TRANSPORTT SPECJALISTYCZNY rozpoczęła swoją działalność w 1986 roku. Od tamtego czasu przez ponad 30 lat nieprzerwanie działa na rynku transportowym. Liczne grono stałych zleceniodawców oraz zadowolenie klientów są potwierdzeniem, że obrana strategia działania jest właściwa. Firma działa na terenie Warszawy i całego kraju. Transportuje ładunki o ciężarze od kilkudziesięciu kilogramów do kilkunastu ton. Firma świadczy usługi m.in: relokacja maszyn transport niskopodwoziowy transport HDS wózki widłowe – wynajem Mimo wypracowanych standardów do każdej usługi firma podchodzi indywidualnie. Firma jest otwarta na nowe wyzwania i potrafi sprostać nawet najtrudniejszym przedsięwzięciom. Posiada ubezpieczenie OC działalności do 5 000 000 zł. Suda Transportt ul. Księcia Witolda 18 A04-492 WARSZAWAPOLSKA https://www.suda.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *