Tu prostują, tam zwężają, czyli ścieżka rowerowa przy Powsińskiej po poprawkach

Tu prostują, tam zwężają, czyli ścieżka rowerowa przy Powsińskiej po poprawkach

Po trzech miesiącach od zakończenia konsultacji społecznych, ZDM ogłosił, jak ostatecznie będzie przebiegać ścieżka rowerowa wzdłuż Powsińskiej.  Kilka zmian powinno ucieszyć mieszkańców starej Sadyby.

Ścieżka rowerowa wzdłuż Powsińskiej i Wiertniczej ma już ostateczny kształt. Zarząd Dróg Miejskich podał właśnie wyniki konsultacji społecznych w tej sprawie, które ogłosił w kwietniu tego roku.

Mieszkańcy, instytucje i organizacje pozarządowe zgłosili do pierwotnego projektu 95 uwag.  Kilkanaście z nich dotyczyło części ścieżki przebiegającej przez starą Sadybę – między skrzyżowaniami Powsińskiej ze św. Bonifacego i Powsińskiej z Nałęczowską. W przeciwieństwie do uwag dotyczących odcinka wzdłuż Wiertniczej, które miały głównie charakter negatywny, uwagi dotyczące Powsińskiej były niemal wyłącznie pozytywne, praktyczne i racjonalne.

Nowy łącznik z Goraszewską

Najważniejszą pozytywną zmianą w stosunku do projektu wyłożonego w kwietniu jest zgoda ZDM-u na doprojektowanie krótkiego łącznika po wschodniej stronie Powsińskiej. Ma on sięgać  od skrzyżowania z Św. Bonifacego do ślepego zakończenia ul. Goraszewskiej.  W ten sposób rowerzyści, którzy przejadą przez skrzyżowanie od zachodu (tam gdzie na rogu jest oddział banku PKO BP) na wschód (tam gdzie działa oddział Deutsche Banku), zyskają dogodny wjazd ścieżką w ul. Goraszewską. W zamierzeniu wnioskodawcy, oznaczonego inicjałami KZ, łącznik miał zmniejszyć ruch rowerowy w ciągu ulicy Bonifacego oraz skrócić drogę do wnętrza osiedla.

Ścieżka przy Bonifacego do likwidacji

Ani KZ ani wnioskodawca o inicjałach PP, mający ten sam co KZ pomysł stworzenia łącznika, nie przewidzieli, że wytyczają być może jedyną przyszłą trasę rowerową w głąb starej Sadyby.  ZDM oświadczył bowiem w raporcie z konsultacji społecznych, że zamierza zlikwidować ścieżkę rowerową po północnej stronie św. Bonifacego. Ścieżka ta jest zbudowana z betonowej kostki Bauma o obłych kształtach i od dawna była krytykowana przez rowerzystów jako niezgodna ze stołecznymi standardami i po prostu niewygodna.  Decyzja o likwidacji ścieżki może być jednak zaskoczeniem dla mieszkańców Sadyby. Tym bardziej że została podana niejako przy okazji uwagi zgłoszonej przez jednego z wnioskodawców. Organizacja pozarządowa, Zielone Mazowsze, zdziwiona brakiem powiązania planowanej ścieżki z istniejącą ścieżką przy Bonifacego, zapytała o to, czy takie połączenie nastąpi, czy też istniejąca ścieżka ulegnie likwidacji.

Prosto przy pętli autobusowej Sadyba

Kilku niezależnych od siebie wnioskodawców zaproponowało, by wyprostować przebieg ścieżki rowerowej przy pętli autobusowej Sadyba. Zdaniem Zielonego Mazowsza, droga dla rowerów, narysowana w pierwotnym projekcie, prowadziła krętą drogą, zbyt blisko dyspozytorni i automatu biletowego. Zdaniem organizacji „proponowany przebieg może skutkować konfliktami pieszych z rowerzystami”. Podobnego zdania jest wnioskodawca o inicjałach M.K. Zwraca on uwagę na gwałtowne zmiany kierunku, ograniczoną widoczność i dodatkowe miejsca kolizji. Uważa, że „proponowane rozwiązanie jest konfliktogenne i niebezpieczne zarówno dla pieszych jak i rowerzystów”. 

Zielone Mazowsze zaproponowało w tym miejscu „poprowadzenie drogi dla rowerów łagodniejszymi łukami, dalej od dyspozytorni, nawet kosztem trawnika przy kiosku ruchu”. W celu rekompensaty organizacja proponuje „wyznaczenie miejsc na pętli autobusowej, gdzie mogłyby pojawić się dodatkowe trawniki, np. od strony jezdni ul. Powsińskiej za przystankiem w kierunku Wilanowa.”

ZDM zgodził się ze zgłoszonymi uwagami i argumentami na temat przebiegu trasy przy pętli autobusowej.  W odpowiedzi podał jednak tylko tyle, że droga dla rowerów będzie w tym miejscu wyprostowana.

Chodnik oddzielony od ścieżki

Niedużą, choć istotną dla bezpieczeństwa zmianę w projekcie zaproponował wnioskodawca o inicjałach MK. Chciał, by na całym odcinku, na którym ścieżka rowerowa przylega bezpośrednio do chodnika, rozdzielić obie drogi pasem z kostki kamiennej łamanej o minimalnej szerokości 30 centymetrów.

Zwężenia jezdni dochodzących do Powsińskiej

Kilku wnioskodawców zwróciło uwagę, że jezdnie na skrzyżowaniach Powsińskiej z św. Bonifacego i Okrężną mają większą szerokość niż wymagana przez przepisy i że popycha to kierowców do wytyczania dodatkowych torów jazdy. To z kolei rodzi wiele niebezpiecznych sytuacji na skrzyżowaniach.  Osoby uczestniczące w konsultacjach społecznych uznały też, że dla bezpieczeństwa ruchu i możliwości szybkiej ewakuacji pieszych i rowerzystów z tych skrzyżowań lepiej będzie, gdy jezdnie te zostaną w tych miejscach zwężone.  Zarząd Dróg Miejskich zgodził się z tymi propozycjami. Z podobnych przyczyn do jednego pasa ruchu zwężony zostanie zachodni wylot ulicy Nałęczowskiej na styku z Powsińską.

Tu zmiany nie będzie

Poza omówieniem uwag do projektu, które rozpatrzone zostały pozytywnie, ZDM przedstawił również uwagi odrzucone.  I tak drogowcy nie zgodzili się m.in. z propozycją Zielonego Mazowsza, by zlikwidować istniejącą kładkę nad Limanowskiego. Zdaniem społeczników utrudnia ona prowadzenie drogi dla rowerów i tworzy miejsce kolizji pieszych i rowerzystów przed wejściem na kładkę. W to miejsce Zielone Mazowsze proponowało wprowadzenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów.

Odrzucona została również propozycja wnioskodawcy o inicjałach P.S., by dodać drogę rowerową po wschodniej stronie Powsińskiej na odcinku od św. Bonifacego do Gołkowskiej. Bezpośrednim powodem odrzucenia był brak miejsca przy murze cmentarza.  

Ponadto nie będzie zwężenia jezdni przy Muzeum Wojska Polskiego.  Jeden z wnioskodawców chciał w ten sposób poszerzyć chodnik i drogę rowerową. Zdaniem drogowców, ścieżka o szerokości 2,5 metra i chodnik o szerokości 2,8 metra są wystarczające.

Mieszkańcy dziękują za projekt

Do ZDM-u nadeszły również w trakcie konsultacji społecznych uwagi, które nie miały na celu zmianę projektu ścieżki, lecz jedynie utrzymanie wyrysowanych rozwiązań. Dwie z tych uwag dotyczyły skrzyżowania ulic Okrężnej i Powsińskiej. 

Pochwałę dla projektanta wysłała mieszkanka Sadyby o inicjałach A.L. –  Chciałam wyrazić poparcie dla planowanej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Powsińskiej a wraz z nią przejazdów oraz przejść dla pieszych na wysokości ulicy Okrężnej – napisała. – Bardzo poprawi to komunikację między obydwiema stronami Sadyby. Obecna kładka jest rozwiązaniem bardzo niefortunnym dla niepełnosprawnych, rodzin z wózkami, rowerów etc. – uzasadniła swoją uwagę A.L.

W podobnym pozytywnym tonie wypowiedziała się o skrzyżowaniu mieszkanka Sadyby o inicjałach J.S. Przytaczamy jej długi wywód w całości. – Jestem mieszkanką budynku usytuowanego przy przedmiotowym skrzyżowaniu i od dłuższego dostrzegam konieczność powstania przejścia dla pieszych, a nawet sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Należy zauważyć, iż w bliskiej odległości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 115. Aby się do niej przedostać z ul. Okrężnej, należy pokonać kilkaset metrów do przejścia dla pieszych lub do kładki. Dla małych dzieci to bardzo duże utrudnienie.

J.S. pisze dalej. – Należy również zauważyć, iż bardzo utrudnione jest przejście do Parku znajdującego się nieopodal Szkoły. Wielokrotnie widziałam osoby, również z małymi dziećmi, czy na rowerach, próbujące się przedostać między rozpędzonymi autami. Skrzyżowanie to jest również niebezpiecznym miejscem ze względu na brak sygnalizacji świetlnej do skrętu w lewo – z ul. Powsińskiej w Okrężną i z ul. Okrężnej w ul. Powsińską. W przeciągu 2 lat (odkąd tu mieszkam) obserwowałam tu wiele kolizji drogowych. Ruch w tym miejscu jest bardzo duży, auta jadą z dużą prędkością. Jest bardzo niebezpiecznie.

Na koniec mieszkanka o inicjałach J.S. ujmuje się za seniorami i matkami z dziećmi. – Rozwiązanie proponowane przez projektodawców umożliwi jednocześnie aktywne korzystanie z Parków znajdujących się przy ul. Powsińskiej. Proszę mieć na uwadze, że z terenów zielonych korzystają także seniorzy, a dla nich skrócenie sobie drogi (nawet o kilka metrów) jest bardzo ważne. W załączeniu przesyłam fotografie, które przypadkowo udało mi się zrobić, a które obrazują opisywaną przeze mnie sytuację (kobieta z wózkiem i z dzieckiem, które trzyma za rękę, próbuje przejść przez skrzyżowanie). Zapewniam Państwa, że takie „obrazki” zdarzają się tu codziennie. Uważam, że zarówno przejścia dla pieszych, jak i sygnalizacja świetlna są na ww. skrzyżowaniu niezbędne.

Sądząc z wcześniejszych entuzjastycznych komentarzy naszych czytelników, którzy chwalili nowe przejścia przez Okrężną, to właśnie modernizacja skrzyżowania Powsińskiej z Okrężną jest najważniejszą pozytywną zmianą wynikającą z poprowadzenia ścieżki rowerowej przez starą Sadybę.

Jak poinformował ZDM, projekt ścieżki przez Powsińską, uwzględniający korekty naniesione w wyniku konsultacji społecznych, trafił już do uzgodnień do odpowiednich urzędów.  Prace budowlane związane z budową ścieżki mają rozpocząć się i zakończyć jesienią tego roku.


Tu prostują, tam zwężają, czyli ścieżka rowerowa przy Powsińskiej po poprawkach
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *