Dofinansowanie na mały grant “Z autyzmu się nie wyrasta”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowych, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez: Fundację Toto Animo z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wiejska 5, 05-802 Pruszków oraz Stowarzyszenie Wspólnie Pruszków Rozwijamy z siedziba w Pruszkowie, ul. Ks. Mazowieckich 8/17, 05-800 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Z autyzmu się nie wyrasta” z dofinansowaniem w kwocie brutto 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 16.10.2020 r. do dnia 14.12.2020 r. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 20 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Artykuł Dofinansowanie na mały grant “Z autyzmu się nie wyrasta” pochodzi z serwisu Pruszków.Dofinansowanie na mały grant “Z autyzmu się nie wyrasta”
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *