Zapraszamy na dyskusję publiczną dotycząca projektu MPZP Komorowska

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotycząca projektu “miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską”, tzw. MPZP „Komorowska”, która odbędzie się 18 stycznia br. o godz. 17 w budynku Urzędu Miasta Pruszkowa w Sali 21.

Istnieje możliwość zapoznania się z projektem ww. planu na stronie:

http://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=837&a=3301&n_id=5609

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji, zobowiązane są do telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. (22) 7358726 w godzinach pracy Urzędu Miasta. Prosimy o zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, tj. maseczki. Spotkanie odbędzie się z uwzględnieniem wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa.

Przypominamy – plany miejscowe (pełna nazwa: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) są jednym z narzędzi planowania przestrzennego w mieście. Regulują one szczegółowo zasady zagospodarowania i zabudowy poszczególnych terenów. Plany miejscowe są sporządzane przez Prezydenta Miasta (jednym z etapów procedury jest dyskusja publiczna) i uchwalane podczas Sesji Rady Miasta.”

Artykuł Zapraszamy na dyskusję publiczną dotycząca projektu MPZP Komorowska pochodzi z serwisu Pruszków.Zapraszamy na dyskusję publiczną dotycząca projektu MPZP Komorowska
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *