Dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz bezpłatnego czipowania zwierząt. Prawo do skorzystania z ww. możliwości przysługuje wyłącznie Mieszkańcom Pruszkowa, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:
– wypełnienie i złożenie pisemnego oświadczenia o woli dokonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia (psa lub kota) oraz zobowiązania do uiszczenia lekarzowi weterynarii bezpośrednio po wykonanym zabiegu pozostałych 50% kosztów;
– okazanie pierwszej strony deklaracji PIT za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem jej złożenia (w przypadku złożenia deklaracji w wersji elektronicznej należy okazać UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru) lub Karty Mieszkańca Pruszkowa;
– okazanie dowodu aktualnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie;
Z uwagi na pandemię COVID-19 celem uzyskania dofinansowania należy wcześniej umówić się na wizytę w Urzędzie Miasta Pruszkowa (tel. 22 735 88 19 lub 22 735 88 16).
Uzyskanie dofinansowania możliwe jest również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: srodowisko@miasto.pruszkow.pl.
Zabiegi sterylizacji i kastracji psów wykonywane są łącznie z bezpłatnym dla Mieszkańców oznakowaniem elektronicznym (czipowaniem) oraz wpisem do Ogólnopolskiego Rejestru Zwierząt.
Właściciel zwierzęcia bezpośrednio po wykonaniu sterylizacji lub kastracji uiszcza lekarzowi weterynarii opłatę w wysokości 50% kosztów zabiegu tj. odpowiednio:
• sterylizacja psa – 200 zł
• kastracja psa – 110 zł
• sterylizacja kota – 75 zł
• kastracja kota – 40 zł
W powyższych opłatach zawiera się dofinansowanie wykonania zabiegu, wizyty kontrolnej
i zdjęcia szwów. Przedstawione kwoty zostały ustalone w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej i będą obowiązywać w 2022 r. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości do 2 sztuk w ciągu roku.
Bezpłatne czipowanie zwierząt:
Oznakowanie elektroniczne zwierząt możliwe jest także bez wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji. Skorzystanie z bezpłatnego czipowania możliwe jest po okazaniu dowodu osobistego oraz Karty Mieszkańca Pruszkowa lub deklaracji PIT za zeszły rok bezpośrednio
u weterynarza.
Miejsce wykonania czipowania oraz zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt:
Przychodnia Weterynaryjna Sylwia Szymańska
ul. Hubala 7
05-800 Pruszków
tel. 22 729-07-98Dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *