Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 ( w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia kateringowe), zobowiązani są do złożenia, do dnia 31 stycznia 2022 roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku 2021.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *