Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie 2022/2023

Do żłobków miejskich przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego w terminie:

 • od 1 marca 2022 r. od godz. 8:00
 • do 15 marca do godz. 16:00.

Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca. Rodzice mają do wyboru jedną z trzech placówek.

Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobków składają „Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej” w terminie od 11 lutego 2022 r. od godz. 8.00 do 21 lutego 2022 r.  do godz. 16.00 .

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy będą brali udział w rekrutacji, w terminie do 15 marca 2022 r. wydrukowany i zarejestrowany w systemie wniosek składają  w wybranym żłobku. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające kryteria naboru. Wniosek wypełniony drogą elektroniczną, a niezłożony w żłobku w wyznaczanym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji. O kolejności przyjęcia do żłobka decyduje liczba uzyskanych punktów.

Rekrutacja do żłobków będzie przeprowadzona zgodnie z następującymi kryteriami:

 • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej z wyłączeniem dzieci powyżej 18-stego roku życia) – 20 pkt.
 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 20 pkt.
 • dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się (punktacja dla każdego rodzica osobno) – 25 pkt.
 • dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 20 pkt.
 • dzieci objęte pieczą zastępczą – 15 pkt. dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica osobno) – 10 pkt.
 • dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 pkt.

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta, a także na stronach każdego żłobka,  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Do placówek przyjmowane są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni są zameldowani bądź mieszkają na terenie Miasta Pruszkowa (należy przedstawić dokument potwierdzający miejsce zameldowania bądź zamieszkania rodziców i kandydata).

W trakcie roku w miarę posiadanych wolnych miejsc, dzieci przyjmowane będą do placówki na podstawie listy oczekujących, zgodnie z ilością  Warunkiem przyjęcia będzie zwolnienie miejsca w danej grupie wiekowej.

Informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich żłobków
 • pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-32, 735-87-52.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.); Uchwała nr V.27.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwała nr XLV.471.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwała nr XXXIII.339.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.; Uchwała nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwała nr XLV.472.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwała nr XXXIII.340.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.; Uchwała nr XLIII.450.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2018 r., Uchwała nr XXXIII.341.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.

Szczegółowe zasady i termin rekrutacji dziec ido żłobków miejskich

Zarządzenie nr 24/2022

 Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie 2022/2023
Aktualności Pruszkowa

Firmy z Warszawy

 • Niepubliczne przedszkole w Warszawie (Włochy, Ursus) jest prywatną placówką oświatowo-wychowawczą wpisaną do rejestru w Biurze Edukacji miasta st. Warszawy, realizującą nową Podstawę Programową określoną przez MEN. Przedszkole znajduje się w pobliżu dzielnic Włochy i Ursus. Prywatne przedszkole w Warszawie PICCOLO to miejsce stworzone dla małego dziecka, w którym czuje się ono bezpiecznie, z radością poznaje świat i zawiera pierwsze przyjaźnie. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7:00-18:00. Przedszkole Piccolo znajduje się w Warszawie dzielnice Włochy, Ursus https://www.piccolo.waw.pl/ Przedszkole zapewnia: Profesjonalną kadrę pedagogiczną pełną troski i oddania, która w szczególności dba o to aby dzieci czuły się w naszym przedszkolu bezpiecznie i radośnie. Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności. Jest innowacyjna i twórcza. Rodzice są sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Codziennie 4 posiłki : smaczne, urozmaicone i świeże. Bogatą ofertę zajęć Realizację nowatorskich metod wychowawczo-dydaktycznych Opiekę specjalistów (logopeda, psycholog) Codzienne wyjście na świeże powietrze – hartowanie młodych organizmów Organizowanie imprez okolicznościowych (Dzień pieczonego ziemniaka, pasowanie na przedszkolaka, urodziny, itp.) Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 lat do 6 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.. Przedszkole dla dzieci z autyzmem https://www.piccolo.waw.pl/przedszkole-dla-dzieci-niepelnosprawnych

 • Nasza firma DDD oferuje pełny zakres usług związanych z zabezpieczeniem obiektów przed szkodnikami, dezynfekcją i deratyzacją. Chronimy obiekty przed gryzoniami, owadami latającymi i biegającymi oraz szkodnikami magazynowymi. Wykonujemy zabezpieczenia przed gniazdowaniem i bytowaniem ptaków oraz zabiegi dezynfekcji. Wpływ drobnoustrojów, insektów oraz gryzoni żyjących w naszym otoczeniu może być szkodliwy dla zdrowia i być przyczyną wielu chorób i schorzeń. Szkodniki oddziałują negatywnie na organizm człowieka powodując wiele zaburzeń. Często drobnoustroje mogą być przyczyną zatruć, dolegliwości oraz niebezpiecznych alergii, a w wielu sytuacjach mogą stać się zarzewiem epidemii. W związku z tym obecność insektów i gryzoni może spowodować ciężkie schorzenia. Szczury i myszy przenoszą liczne bakterie i inne szkodliwe dla człowieka drobnoustroje. Dlatego tak ważne jest profesjonalne zwalczanie szkodników mogących zagrozić zdrowiu ludzi. Nasi specjaliści zajmują się dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją. DDD Usługi kierujemy głównie do dużych klientów biznesowych. Dezynfekcja dezynsekcja deratyzacja dotyczy w różnym stopniu dużych przedsiębiorstw produkujących i przetwarzających żywność. Z usług DDD korzystają magazyny produktów spożywczych, zakłady przemysłowe, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, którzy prowadzą małe restauracje, bary, stołówki. W naszej ofercie znajdują się m.in: Ozonowanie pomieszczeń https://dalmyt.com.pl/ozonowanie-pomieszczen/ Fumigacja gazowanie https://dalmyt.com.pl/fumigacja-gazowanie/ Dezynsekcja https://dalmyt.com.pl/dezynsekcja/ Dezodoryzacja https://dalmyt.com.pl/dezodoryzacja/ Deratyzacja https://dalmyt.com.pl/deratyzacja/ Zamów usługi DDD tutaj https://dalmyt.com.pl/uslugi-ddd/

 • Historia naszej firmy sięga roku 1992. Pojawiliśmy się wówczas na rynku jako pierwsza profesjonalna firma cateringowa w Polsce. Pomimo dynamicznie zmieniających się standardów oraz prężnie działającej konkurencji, pozostaliśmy jednym z kluczowych liderów branży cateringowej. Od początku działania firmy, naszym celem jest przygotowywanie doskonałych potraw oraz tworzenie niezapomnianych przyjęć. Pomagają nam w tym wykwalifikowani kucharze, profesjonalni kelnerzy oraz kompetentni pracownicy biura. Czuwając nad najwyższą jakością potraw, współpracujemy tylko i wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami. Gwarantowana świeżość, pewne pochodzenie produktów oraz kunszt przygotowania pozwalają osiągnąć nam wyśmienity smak oraz nowatorski wygląd serwowanych potraw. To wszystko sprawia, że tworzymy prawdopodobnie najlepszy catering w Warszawie. Catering Warszawa https://party.com.pl/Agencja Cateringowa Party Sp.z o.o. ul.Rakowiecka 3602-532 Warszawa Catering prywatny https://party.com.pl/catering-prywatny/ Catering biznesowy https://party.com.pl/catering-biznesowy/ Catering codzienny https://party.com.pl/catering-codzienny-do-domu-warszawa/ Catering grill https://party.com.pl/catering-grill-warszawa/ Catering na chrzciny https://party.com.pl/catering-na-chrzciny-komunie-warszawa/ Catering eventowy https://party.com.pl/catering-na-imprezy-eventy-konferencje-warszawa/ Catering weselny https://party.com.pl/catering-na-wesele-warszawa/

 • Firma SUDA TRANSPORTT SPECJALISTYCZNY rozpoczęła swoją działalność w 1986 roku. Od tamtego czasu przez ponad 30 lat nieprzerwanie działa na rynku transportowym. Liczne grono stałych zleceniodawców oraz zadowolenie klientów są potwierdzeniem, że obrana strategia działania jest właściwa. Firma działa na terenie Warszawy i całego kraju. Transportuje ładunki o ciężarze od kilkudziesięciu kilogramów do kilkunastu ton. Firma świadczy usługi m.in: relokacja maszyn transport niskopodwoziowy transport HDS wózki widłowe – wynajem Mimo wypracowanych standardów do każdej usługi firma podchodzi indywidualnie. Firma jest otwarta na nowe wyzwania i potrafi sprostać nawet najtrudniejszym przedsięwzięciom. Posiada ubezpieczenie OC działalności do 5 000 000 zł. Suda Transportt ul. Księcia Witolda 18 A04-492 WARSZAWAPOLSKA https://www.suda.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *