Skorzystaj z dofinansowania i wymień piec

Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch informuje, że w terminie od 17 stycznia do 31 marca br. w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa przyjmowane są wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza związane z wymianą kotłów.
Dotacja przydzielana będzie na następujących zasadach:
a) w przypadku wymiany kotła węglowego na gazowy, olejowy, elektryczny, na biomasę kosztami kwalifikowanymi będą:
– koszt zakupu pieca oraz prace w zakresie przystosowania kotłowni do nowego sposobu ogrzewania , lecz nie więcej niż 10 tys. zł
– koszt budowy przyłącza gazowego w wysokości 70 % poniesionych kosztów.

b) w przypadku wymiany pieca gazowego na inny gazowy o większej sprawności (kondensacyjny) kosztami kwalifikowanymi będą:
– koszt zakupu pieca w wysokości 25 % poniesionych kosztów zakupu pieca lecz nie więcej niż 2 tys. zł.

c) w przypadku wymiany źródła ogrzewania na inne, o większej sprawności :
– w przypadku wymiany na pompę ciepła – dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł
– w przypadku przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej – dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł
Zgodnie z regulaminem oceny wniosków, w pierwszej kolejności preferowane będą inwestycje związane z likwidacją pieców węglowych.

Wnioski muszą spełniać następujące warunki formalne: muszą być złożone na właściwych formularzach, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzone podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki (określone we wzorze wniosku).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w Pruszkowie lub przesłać na adres: Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków. Jako datę wpływu wniosków należy rozumieć termin dostarczenia wniosków do Urzędu Miasta w Pruszkowie. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 735 87 89; (22) 735 88 20

Druk wniosku dostępny jest również w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa (ul. Kraszewskiego 14/16, parter ) w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI / UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O POSIADANIU PIECA WĘGLOWEGO
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołóstwie
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

UCHWAŁA NR XXXIII.338.2021 RADY MIASTA PRUSZKOWA
UCHWAŁA NR XXXV.353.2021 RADY MIASTA PRUSZKOWA

 Skorzystaj z dofinansowania i wymień piec
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *